Storskogen är mineralvattencertifierat!

Naturligt mineralvatten. Det är den ädlaste formen av förpackat vatten. Det innebär att vattnet tappas direkt vid källan, utan några tillsatser och onödiga transporter.

Klassificeringen ”naturligt mineralvatten” är den högsta kvalitetsstämpel Livsmedelsverket kan utfärda.
Storskogens Källa fick denna certifiering 24 juli 2008 och är en av tio igångvarande liknande vattentäkter i landet. Se vidare SLV:s sida om Förteckning över svenska naturliga mineralvatten.  

Det är ett erkännade för vår produkt- och kvalitetsfilosofi att bli certifierad mineralvattenproducent, säger
Henrik Müntzing, marknadschef vid Storskogens Källa.

Dessutom är ju faktiskt vattnet 3575 år gammalt,  absolut rent och med en perfekt balans av de naturliga mineraler kroppen behöver för att må bra. Så det är verkligen med stolthet vi kan prata om vattenperfektion.

LITE VATTENFAKTA

Flaskvatten– vad är skillnaden?
Förpackat vatten delas in i tre kategorier:
- naturligt mineralvatten,
- källvatten,
- förpackat dricksvatten och
- bordsvatten.

De ska uppfylla olika regler:
Naturligt mineralvatten och källvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten.
Gemensamt för dem är att de inte får innehålla några tillsatser, varken när det gäller smak eller mineraler.
Mineralvatten och källvatten måste vara grundvatten och måste tappas direkt vid källan.

Naturligt mineralvatten
Vattnet måste komma från en skyddad underjordisk källa.
Råvattnets sammansättning måste vara känd liksom temperaturen i själva källan måste vara stabil. Inget annat än kolsyra får tillstättas.
Vattnet ska tappas vid källan och får inte transporteras med tankbilar.
På etiketten ska mineralinnehåll, namn och plats för vattentäkten deklareras.
Livsmedelsverket bestämmer om ett buteljerat vatten får kallas mineralvatten och godkänner råvattentäkten.

Källvatten
Precis som med mineralvatten får bara kolsyra tillsättas och vattnet får ej transporteras i tankbilar. Råvattentäkten behöver EJ godkännas av Livsmedelsverket.
Den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer om vattnet får buteljeras och kallas källvatten.

Bordsvatten och förpackat dricksvatten
Bordsvatten och förpackade dricksvatten ska uppfylla de hälsomässiga kraven i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.
I princip kan det vara vanligt kranvatten som tappats med tillsats av kolsyra, mineraler eller smakämnen.

Se även länk till SLV: sida om Förpackat vatten

Publicerat: 2008-08-10

Åter Press/Bilder